Stadion

Drømmen om å sitte på et stadion symboliserer ditt tilskuerperspektiv på et problem som blir konfrontert. Legg merke til hva du prøver å oppnå eller legge merke til hva noen andre prøver å overvinne. Det kan også være representasjonen av din støttende natur mot et problem eller en konflikt. Negativt kan du føle deg som en utenforstående som bare ser på. Drømmen om å spille på et stadion kan gjenspeile andre mennesker som du vet er klar over at du står overfor et problem. Det kan også være representasjonen av hvor støttende du føler andre mennesker er mot deg når du møter et problem. Eksempel: En mann drømte om å sitte på et stadion. I det våkne livet var mannens kone gravid og gjorde mange forberedelser for å føde.